Accessibilitat

El web de l'Aula d'Extensió Universitària d'Arenys de Mar s’ha dissenyat sobre la base del disseny inclusiu, amb l’ànim de facilitar l’accés universal, independentment de les limitacions tècniques, físiques, sensorials o intel·lectuals de les persones que el consulten i del context d’ús en què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de connexió, condicions ambientals, etc.).

Per això, s’ha adaptat el web a les recomanacions que el World Wide Web Consortium (W3C) estableix a fi d’eliminar les barreres que dificulten l’accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les Directrius per a l’accessibilitat del contingut web (WCAG 2.0). El nostre compromís és satisfer, com a mínim, el nivell de conformitat AA, tal com exigeix la legislació vigent a les administracions públiques. Ara bé, sempre que és possible, es procura complir els punts de verificació AAA.

Per tant, se segueixen també els estàndards del W3C pel que fa a HTML i CSS, la qual cosa garanteix la compatibilitat entre plataformes i versions dels navegadors web, i alhora permet separar l’estructura i els continguts, del disseny i la presentació.